Energievormen

Zonne-energie
Zonne-energie is in feite betrouwbare kernfusie op veilige afstand.
Manieren op deze energie te benutten zijn:
1) Fotosynthese in planten
2) Zonnecollectoren
3) Elektrische panelen
4) Groene Elektriciteit

Windenergie
Windenergie is een indirecte vorm van zonne-energie.
Windenergie is het produkt van een globale warmtemachine,
die de warmte van de zon omzet in bewegingsenergie (luchtstroming)

Geothermische energie
Geothermische energie is het benutten van de vulkanische warmte
in de aardkorst.

Kernenergie
Kernenergie is de energie die vrij komt wanneer:
1) Atoomkernen gespleten worden (kernsplijting)
2) Atoomkernen samengaan.(kernfusie)
Het massaverschil dat ontstaat, word omgezet in warmte en
andere straling.

Fossiele energie
Fossiele energie in de vorm van olie en gas zijn de overblijfselen
van planten en dieren, die miljoenen jaren geleden tussen
aardlagen zijn komen te zitten. Eigenlijk een indirecte vorm
van opgeslagen vorm van zonne-energie.
Nadeel is dat als we alle beschikbare olie en gas opstoken,
we zelf zonder zuurstof komen te zitten.

Waterkracht
Waterkracht kan worden benut om via waterturbines elektriciteit op te wekken

Groene Elektriciteit
Planten zouden kunnen ingezet om rechtstreeks electriciteit te leveren.

Wordt vervolgd

Ronald van Voren
27 oktober 2003