Het Basisinkomen
 
Arbeidsplicht wordt arbeidsverleiding.


Het huidige systeem van arbeidsplicht is zinloze ouderwetse dwang.
Mensen gaan hun energie gebruiken om het systeem te omzeilen of te bevechten.
Met een basisinkomen zonder verplichting word deze energie ten gunste
omgebogen.
Kenmerken en voordelen van het basisinkomen zijn:
* De weg naar een beter inkomen ligt open en wordt niet bemoeilijk.
   Er zijn talloze werkzaamheden die niet genoeg opbrengen voor een 
   minimumlevensonderhoud door het hoge maatschappelijk prijspeil 
   in Nederland.
* De overheid heeft er baat bij om de inflatie laag te houden, omdat 
   bij stijgende inflatie het basisinkomen omhoog moet.
* Voor werkgevers vervalt het gedeelte van 0 tot aan het basisinkomen in het
   uitbetaalde loon, waardoor het voor een bedrijf  goedkoper en simpeler wordt 
   om mensen aan te nemen
* Samenwonen wordt nu individueel bestraft door de bijv. sociale dienst,
   waardoor mensen apart gaan wonen.
   Met een individueel basisinkomen gaan mensen weer meer samenwonen,   
   waardoor de kosten voor huursubsidie omlaag gaan en er huurwoningen 
   vrij komen.
* Economische chantage van bedrijven, die met vertrek naar het 
   buitenland dreigen, heeft minder effect.
   Hierdoor worden bedrijven sociaal-economisch 'ontwapend'.
* Het basisinkomen is een voorspelbaar bedrag.
* Alimentatieproblemen verdwijnen.
* Loonverzekeringen kunnen goedkoper worden, want die 
   hoeven alleen een deel van het inkomen boven het basisinkomen te dekken.
* Werkdruk wordt door meer mensen gedeeld, omdat het aantal part-timers
   flink toeneemt. De medische voordelen zijn ruim aanwezig.
   Bijkomend voordeel is dat meer mensen betrokken raken en blijven bij 
   de samenleving
* Nu kost de sociale zekerheid voor 18 jaar en ouder meen 160 miljard
   euro per jaar. Dat is voor ongeveer 10 miljoen mensen.
   Als je uitgaat van een basisinkomen van 1200 euro per maand dan 
   kost dat 1200 x 12 x 10 miljoen = 144 miljard euro per jaar.
   Dat is 16 miljard euro per jaar goedkoper.
* Het basisinkomen geeft financiele zekerheid en een temoetkoming voor
   het hogere prijspeil in Nederland ten opzichte van andere europese landen.
* Alternatief voor de wachtgeldregeling voor politici.
* Op europees nivo kan het basisinkomen een alternatief bieden als harmonisatie
   bijv. de franse landbouwsubsidies en prijspeilcompensatie door het wegvallen
   van de nationale munten.
* Het primaire motief en een gedeelte van het secondaire motief voor 
   criminaliteit wordt weggenomen. (primair = niet kunnen voorzien in het 
   sociaal minimum, secondair = alleen hebzucht)

Wordt vervolgd.  

Ronald van Voren
Gemaakt op 27 december 2003
Aangepast op 29 juni 2012

tumblr hit counter